Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Бизнес хөгжлийн зээл /хөрөнгө оруулалтын зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

1. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх,

2. Нэг жилээс дээш тогтвортой бизнес эрхэлсэн байх,

3. Тогтмол орлоготой түүнийгээ нотолсон байх,                                                                        

4. Ирээдүйн бизнес төсөөллөөр зээл, зээлийн хүүг төлөх чадвартай байх, /Cash flow/

5. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн өрийн үлдэгдэлгүй болон чанаргүй зээлийн түүхгүй,

6. Шаардлагатай бол давхар хөдлөх хөрөнгө эсхүл тоног төхөөрөмж, эргэлтийн хөрөнгө барьцаалуулах,