Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Бизнесийн зээл

 

Бизнес Эхлэлтийн зээл

Бичил, жижиг, дунд бизнес эхлүүлж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхээр зорьж буй иргэдэд тулгардаг санхүүгийн хүндрэлийг ирээдүйн орлого болон барьцаа хөрөнгөн дээр нь тулгуурлан дэмжих зорилготой зээлийн бүтээгдэхүүн юм. 

Бизнес Хөгжлийн зээл

Бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгө болон ажлын байраа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн юм.

Бизнесийн Хөрөнгө Оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлэх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах, зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц, Объект
Зээлийн хэмжээ: 300.000.000 хүртэлх төгрөг түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Зээлийн хугацаа: 12-36 сар

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

Иргэн:

 • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай байх/
 • Хар дэвтэр /орлого, зарлагын гүйлгээ бүхий/
 • Түрээсийн гэрээ, ажил үйлчилгээ хийх гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээний эх хувь
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/

Хуулийн этгээд:

 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөл эсвэл хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр
 • Компанийн дүрэм
 • Зээл хүссэн албан бичиг
 • Хувь нийлүүлэгчдийн хувийн батлан даалтын гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.