Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Боловсролыг дэмжих зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

мэт/                       

  1.  Бакалавр буюу магистрийн түвшинд суралцаж буй оюутан ЕБС-ийн сурагч, цэцэрлэгийн хүмүүжигч, курс дамжааны оюутан байх

  2.  Сургуулийн төлбөрийн нэхэмжлэл                                                                                             

  3. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй,   /Цалин хөлсний доод хэмжээнээс ихгүй зээл нь PAR30 ангилалд байвал тооцохгүй байж болно/  

  4. Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч нь оюутан өөрөө эсхүл түүний ойрын төрлийн /төрсөн эцэг, эх, ах дүү/ байх ба өмчлөгчтэй гэрээ хийх

  5. Дотоодын их, дээд сургуулийн, ЕБС, цэцэрлэгийн, курс дамжааны төлбөрт зориулах,                                                                                                                   

  6. Суралцах зорилгоор  худалдан авч байгаа тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл /компьютер, нотебоок гэх  мэт/