Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Шугаман зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

1. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх, 

2. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй байх,

3. Тус ББСБ-д 24 сараас дээш хугацаанд сайн харилцсан түүхтэй,

4. Өөрийн бизнес, тогтмол орлоготой түүнийгээ нотолсон байх,

5. Зээлийн үлдэгдэлийн доод хэмжээг төгрөгийн 500,000, ам.долларын 300 хангах,