Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Эко зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Зээлийн зориулалт нь хүнсний ногоо, тариа будаа тарих, хүлэмж барих зэргээр ХАА,  газар тариалан руу чиглэсэн байх,                                                                                                       

2. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх,                                                                                                             

3. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн түүхгүй                                                                                                                                         4. Зээл хүсэгч нь тухайн барьцаа хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч байх,                                                                                                                 5. Давхар зээлтэй байж болох бөгөөд хэвийн ангилалд байх. Шаардлагатай тохиолдолд давхар зээлийн дансны хуулгыг шалгах,                                                                                                  

6. Барьцаанд тавьж буй хөрөнгө нь түргэн борлогдох боломжтой, зах зээл дээр эрэлт хэрэгцээ ихтэй үл хөдлөх хөрөнгө байх бөгөөд өмчлөлийн аливаа маргаангүй, бусдад зээлийн барьцаанд тавигдаагүй байх,