Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Автомашины лизингийн зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Техникийн нөхцөлүүд сайн байх

2. МУ-д ашиглаагүй, дугаар аваагүй, гаалийн бичигтэй байх,                                                  

3. Зээлийн тодорхой хэмжээг санхүүжүүлэх урьдчилгаатай байх /Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд хамаарахгүй/                                                                                                                  

4. ББСБ-ын нэр дээр автомашин нь шилжсэн байх                                                                                     

5. БИД ББСБ-ын салбар нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулдаг хот суурин газарт байнгын оршин суудаг хаягтай байх

6. Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жил доторх