Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Автомашины хэрэглээний зээл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

1. Жолоочийн хариуцлагын даатгал, Тээврийн хэрэгслийн даатгал тус тус заавал хийлгэсэн байх, 

2. Өнгө үзэмжтэй техникийн нөхцөлүүд сайн байх, 

3. Автомашин нь зөвхөн зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн байх бөгөөд шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн тохиолдолд 3 сараас дээш хугацаагаар өмчлөгчийн нэр дээр байх,

4. ББСБ-ын нэр дээр автомашин нь шилжсэн байх,                                                                                                

5. Орж ирсэнээс хойш 3 жилээс дээшгүй байх, 

6. Үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 13 жил доторх,                                                                                   

7. Аливаа татвар, торгууль, хураамжийг төлсөн байх,

8. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй болон чанаргүй зээлийн түүхгүй