Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Санхүүгийн түргэн тусламж

Уг зээлийн бүтээгдэхүүн нь МҮХАҮТ-ын "Шилдэг санхүүгийн үйлчилгээ" -ээр шалгарч байсан ба үйлчлүүлэгчдийнхээ алтан цагийг хэмнэх үүднээс нэмэлт материал шаардахгүйгээр ирээдүйн орлого болон барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл дээр нь тулгуурлан өдөрт нь түргэн шуурхай олгодог зээлийн бүтээгдэхүүн юм. 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй бөгөөд барьцаа хөрөнгө нь өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх,                                                                                                            

2. Тус ББСБ болон зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй болон чанаргүй зээлийн түүхгүй                         

3. Зээл хүсэгч нь тухайн барьцаа хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч байх,                                                                                                              

4. Давхар зээлтэй байж болох бөгөөд хэвийн ангилалд байх. Шаардлагатай тохиолдолд давхар зээлийн дансны хуулгыг шалгах,                                                                                                    

5. Барьцаанд тавьж буй хөрөнгө нь түргэн борлогдох боломжтой, зах зээл дээр эрэлт хэрэгцээ ихтэй үл хөдлөх хөрөнгө байх бөгөөд өмчлөлийн аливаа маргаангүй, бусдад зээлийн барьцаанд тавигдаагүй байх,