Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах

БИД ББСБ Олон улсын Smartcampaign буюу харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах Олон улсын хөдөлгөөнд гишүүнээр элсэн орж, тус хөдөлгөөнөөс дэвшүүлэн хэрэгжүүлж буй 7 зарчмыг байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд бид Байгууллагын бүх бодлого, журмуудад эдгээр 7 зарчмуудыг тусган ялангуяа харилцагчдад ил тод, шударга үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, санал гомдлыг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэж байх, тэднийг хэт өрийн дарамтанд орохоос урьдчилан сэргийлэх зэрэг чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж, нийт ажилтнууддаа сурталчлан таниулах, хэвшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулсан.