Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

  • Нүүр
  • Мэдээ
  • “БИД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн СТОУС-9-ийг мөрдөж эхэллээ
“БИД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн СТОУС-9-ийг мөрдөж эхэллээ
share tweet

Монголбанк болон Сангийн яамны хамтарсан тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайланд санхүүгийн хэрэглүүрийг хүлээн зөвшөөрөх, бүртгэх үйл ажиллагааг 2018 оноос эхлэн шат дараатайгаар банк санхүүгийн салбарт мөрдүүлж эхлэх шийдвэр гарч 2020 онд багтаан бүрэн мөрдүүлж эхлэхээр шийдвэр гарсан.

Үүний дагуу “БИД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” салбараа түүчээлэн  2019 оны /2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон/  жилийн эцсийн тайлангаа /Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын  9 дүгээр стандартын/ СТОУС-9  дагуу гаргаж  BDO Аудитаар баталгаажууллаа. СТОУС 9-ийг дагаж мөрдсөнөөр “БИД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ”-ийн санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагаа нь олон улсын стандартад нийцэж байна гэдгийг батлаж байгаа юм.

share tweet